1398/11/12 شنبه

جراحی ستون فقرات و درمان دیسک کمر

این عمل زمانی انجام می شود که ستون بنیادین از حالت طبیعی خارج شده باشد. در واقع ستون فقرات به عنوان اصلی ترین ستون نگه دارنده تعادل بدن حالت S شکل دارد که از مهره های به هم پیوسته جهت محافظت از نخاع تشکیل شده است. در صورتی که به هر یک از مهره ها آسیب وارد شود، ممکن است نخاع آسیب ببیند و فرد توان ایستادن و حرکت کردن را از دست بدهد.

اگر مهره ها در اثر حادثه دچار ضرب دیدگی شده باشند و یا فرد دچار شکستگی مهره و انحراف ستون فقرات شده باشد، باید شکستگی های موجود در این ناحیه درمان شود و انحرافات ایجاد شده اصلاح شوند تا فرد بتواند مجدداً  زندگی طبیعی خود را از سر بگیرد.


 

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد