1398/10/23 دوشنبه

*سیستم صوتی بیمارستان همه روزه در اوقات شرعی اقدام به پخش اذان می نماید.

*هر بخش بستری در بیمارستان یک فضای اختصاصی نمازخانه دارد و هر اتاق نیز مجهز به سجاده و جانماز می باشد.

همچنین تمام اماکن مذکور مجهز به نشانگر قبله نما می باشد.

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد