1398/10/23 دوشنبه

*سیستم صوتی بیمارستان همه روزه در اوقات شرعی اقدام به پخش اذان می نماید.

*هر بخش بستری در بیمارستان یک فضای اختصاصی نمازخانه دارد و هر اتاق نیز مجهز به سجاده و جانماز می باشد.

همچنین تمام اماکن مذکور مجهز به نشانگر قبله نما می باشد.
 

واحد ارائه دهنده  خدمت

محل استقرار

فروشگاه

حیاط اصلی

فیلم برداری

طبقه سوم ساختمان شمشیری(ساختمان شماره ۲)

آژانس نجمیه

حیاط اصلی جنب فروشگاه

دفتر نمایندگی

لابی دوم بیمارستان

نمازخانه

طبقه اول ساختمان شمشیری(ساختمان شماره 2)

دستگاه خودپرداز

حیاط اصلی

صندلی چرخدار و برانکارد

ورودی اورژانس ورودی اصلی بیمارستان

غرفه گل فروشی

حیاط اصلی

تلفن عمومی

سالن انتظار بیمارستان

واحد تکریم ارباب رجوع

لابی اول بیمارستان

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد