مراجعین محترم توجه فرمائید:

*هزینه هایی که شما در بخش بستری پرداخت کرده اید، طبق کتاب ارزش های نسبی محاسبه می شود و در پایان ترخیص در صورتحساب شما قید می‌گردد.

*برای کسب اطلاع از هزینه ها، با اپراتور بیمارستان تماس گرفته (61461-021) تا شما را به بخش مربوطه ارجاع دهد.

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد