1398/10/23 دوشنبه
  • ساختمان شماره  1

شامل بخش های بستری و اتاق عمل، تکریم ارباب رجوع، صندوق، حسابداری و ترخیص، واحد درآمد، دفتر انتظامات، مدیریت بهداشت، تغذیه و آشپزخانه، سالن کنفرانس، اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی، تجهیزات و مهندسی پزشکی، مدیریت خدمات کمک درمانی، دفتر پرستاری ، اورژانس، نمایندگی ولی فقیه می باشد.


 

  • ساختمان شماره 2

شامل درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، کلینیک زنان، کلاس های آموزشی شیردهی و دیگر خدمات زنان و مامایی، آزمایشگاه، نمازخانه، آندوسکوپی، دندانپزشکی، آموزش و پژوهش، بهبود کیفیت می باشد.

 

  • ساختمان شهید رهنمون

شامل واحد فیزیوتراپی، رادیولوژی، سونوگرافی، مامو گرافی، اینترونشن (سونوگرافی مداخله ای) و پاویون پزشکان می باشد.

  • ساختمان اداری

        شامل واحد کارگزینی، پشتیبانی، مدیریت مالی و بودجه، بازرسی می باشد.

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد