1398/12/11 یکشنبه

جراحی‌های مادرزادی اطفال و نوزادان و سایر جراحی‌ها برعهده این پزشکان است که پزشک در تخصص خود به بررسی موارد زیر
می پردازند:

 1. جنین شناسی و سیر تکاملی دستگاه های مختلف بدن
 2. فیزیولوژی و واکنش های نوزادان و کودکان در برخورد با انواع استرس های مختلف بیماری ها و جراحی ها
 3. تشخیص و درمان ناهنجاری های مختلف در نوزادان در هنگام تولد از جمله:
 • *شکاف کام و لب
 • *کیست ها و فیستول های گردن
 • *ناهنجاری های مختلف دستگاه گوارش (از مری تا مقعد)
 • *ناهنجاری های قفسه سینه و دستگاه تنفس و دیافراگم
 • *ناهنجاری های پوستی
 • *ناهنجاری های سیستم لنفاوی و وریدی
 • *ناهنجاری ها و نقص های جدار شکم
 1. تشخیص و درمان اختلالات و ناهنجاری های دستگاه ادراری تناسلی از جمله :
 • *انسداد محل اتصال لگنچه به حالب
 • *بیماری های کیستیک کلیه که احتیاج به دخالت جراحی دارند
 • *انسداد محل اتصال حالب به مثانه
 • *ریفلاکس مثانه به حالب
 • *دریچه مجرای خلفی ادراری
 • *تنگی های مجرای ادرار
 • *انواع ناهنجاری های مثانه (اکستروفی ها)
 • *هایپوسپادیاس (قرار گرفتن نامناسب سوراخ خروجی مجرای ادراری در پسرها، در محلی در زیردستگاه تناسلی)
 • *اپیسپادیاس (قرار گرفتن نامناسب سوراخ مجرا در قسمت پشت دستگاه تناسلی)
 • *ابهام جنسی
 • *بیضه های پایین نیامده
 1. تشخیص و درمان تومور های خوش خیم و بدخیم تقریباً تمام قسمت های بدن به غیر از سیستم مغز، اعصاب، قلب و چشم
 2. شیوه برخورد با دوقلوهای به هم چسبیده و انتخاب درمان مناسب
 3. درمان آسیب های ناشی از صدمات در دستگاه های مختلف از جمله:   حوادث رانندگی، ضرب دیدگی ها و ...
 4. تشخیص و درمان تمام بیماری های اکتسابی نیازمند به جراحی ازجمله:  انواع انسداد ها، آبسه ها و زخم ها
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد