1398/11/12 شنبه

فیوژن یا جوش دادن ستون فقرات چیست و چگونه انجام می شود؟

زمانی که هیچ روشی برای درمان مؤثر کمر درد شدید، ناپایداری ستون فقرات و شکستگی ها وجود نداشته باشد، جراحی فیوژن تنها راه درمان خواهد بود.

فیوژن یا جوش دادن مهره ها به معنی اتصال مهره ها به یکدیگر برای از بین بردن ناپایداری، درد و حرکت بین مهره ها و ثبات آنها است. ناپایداری ستون فقرات و شکستگی ها ممکن است باعث عوارض جدی تر مانند: آسیب به طناب نخاعی و یا تغییر شکل در ستون فقرات شود.

در این جراحی نیاز به گرافت های استخوانی است که این گرافت ها، قطعاتی از استخوان ها هستند و کاربرد آنها برای اتصال بین دو یا چند قطعه استخوانی است.

نحوه انجام جراحی فیوژن:

بعد از بی هوشی عمومی، جراح می تواند از استخوان پیوندی یا استخوان خود بیمار برای جوش زدن مهره ها استفاده کند. محل برش، بسته به این که در کدام قسمت پیوند خواهد خورد متفاوت است. در صورت استفاده از استخوان خود بیمار، بریدگی در بالای استخوان لگن ایجاد می شود و بخش کوچکی از آن را جدا می کنند. استخوان پیوندی، بین مهره های آسیب دیده قرار گرفته و جراح آن را به یکدیگر پیوند می زند و از پیچ و میله ها یا صفحاتی برای محکم کردن آن استفاده می کند. این جراحی باعث استحکام ستون فقرات می شود و زمانی که حرکت مهره ها منشاً درد باشد، این عمل جراحی باعث از بین رفتن درد می شود.

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد