1398/11/12 شنبه

" جراحی تروما (ناشی از تصادف و سقوط) "

 هر نوع ضربه ، جراحت و حادثه وارد شده بر بدن، مشروط بر اینکه از خارج بر بدن وارد شده باشد و عامل درونی، علت ایجاد آسیب نباشد در علم پزشکی تروما محسوب می شود.

در صورتی که به دنبال تروما استخوان ها جا به جا شوند، باید به وسیله جراحی این استخوان ها به محل اصلی خود هدایت شوند و با پلیت های مخصوص تثبیت شوند.

همچنین می توان گفت تروما، بازسازی ستون فقرات جهت بازگشت اندام های آسیب دیده بیمار به فعالیت های گذشته است.
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد