1398/11/12 شنبه

" جراحی بسته دیسک کمر "

در این جراحی با ایجاد برش های کوچک به نصبت جراحی باز بر روی ستون فقرات قابل انجام است. مزیت جراحی بسته علاوه بر ایجاد برش های کوچکتر این است که ضمن کاهش خونریزی، انقباض کمتری بر بافت های اطراف وارد می شود و بافت های کمتری از هم جدا می شوند که همه این ویژگی ها منجر به احساس درد کمتر و بهبودی سریع تر بیمار می شود.

در جراحی ستون فقرات به روش بسته ابتدا بیمار از طریق موضعی بی حس می شود سپس با دستگاه آندوسکوپی برشی در ناحیه ستون فقرات به اندازه 2 تا 3 سانتی متر بر روی پوست ایجاد می شود. بعد با کمک سیستم آندوسکوپ و دستگاه رادیولوژی حین جراحی و مانیتورینگ محل اقدام به جراحی موضع در ستون فقرات می شود و به همین علت ثبات ستون فقرات حفظ می شود.


 

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد