1399/3/31 شنبه
روماتولوژی:
روماتولوژی در درمان ناهنجاری‌ها و التهابات مفاصل مانند:آرتریت روماتوئید (روماتیسم) و درمان بیماری‌های خود ایمنی مانند: لوپوس و ... نقش بسزایی دارد.
در صورتی که دچار علائمی مانند: ورم مفاصل، درد مفاصل، خشکی صبحگاه بدن، کمر درد مزمن شدید، می‌توانید به متخصصین روماتولوژی جهت بررسی از نظر بروز آرتریت روماتوئید (روماتیسم) مراجعه کنید.
 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد