1398/11/9 چهارشنبه

رادیولوژی بیمارستان نجمیه یکی از مجهزترین مراکز تصویربرداری ایران است که به صورت 24 ساعته آماده خدمت به عموم مراجعین محترم می باشد.

این مرکز مجهز به دستگاه های رادیولوژی دیجیتال، پانورکس و سفالگرام دیجیتال، ماموگرافی دیجیتال و سنجش تراکم استخوان می باشد.

لازم به ذکر است که تمام گرافی های ساده به صورت شبانه روزی و گرافی های رنگی شامل IVP (تصویربرداری کلیه) و VCUg (تصویربرداری مثانه)، با تعیین وقت قبلی در این مرکز قابل انجام می باشد.
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد