16تيرآیا میدانید (قسمت اول)
  • 629
  • .
  • .

خلاصه متن : مجموعه موشن گرافیک «آیا میدانید» تهیه شده در واحد ارتباطات مردمی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نجمیه در چند قسمت به بررسی و معرفی خدمات این بیمارستان می پردازد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر