1400/5/25 دوشنبه
کلینیک درد
    
حوزه کار فوق تخصص درد به شرح ذیل می باشد:
1. عمل دیسک با لیزر بدون جراحی
2. دردهای سیاتیکی و تنگی کانال نخاعی
3. دردهای بعد از عمل جراحی
4. دردهای ستون فقرات
5. روش های نوین در درمان دردهای مفاصل و آرتروز
6. سردرد و میگرن
7. دردهای بعد از زونا
8. درد خارپاشنه و کف پا
9. تنگی کانال مچ دست
10. دردهای نوروپاتیک و دردهای دیابتی
11. درد دنبالچه و دردهای لگنی
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد