1400/3/19 چهارشنبه
کلینیک آلرژی ایمونولوژی بالینی

تشخیص و درمان
  1.  انواع آلرژی ها شامل حساسیت های غذایی، فصلی، آسم و اگزما
  2. بیماری های خود ایمنی
  3. بیماری های نقص ایمنی
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد