1399/4/21 شنبه
جهت ارتباط مستقیم با رئیس بیمارستان، فرم زیر را تکمیل و سپس ارسال نمائید.
این فرم توسط شخص رئیس بیمارستان بررسی می شود.
 
توضیحات

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
متن پیام
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد