1399/4/1 یکشنبه
*جراحی پستان
شامل: انجام بیوپسی پستان، بازسازی بافت پستان، خروج بافت سرطانی از پستان و کوچک یا بزرگ کردن سینه می‌باشد.
 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد