1399/4/1 یکشنبه
*جراحی‌های درون‌‌بین (اسکوپی‌ها)
شامل: آندوسکوپی، مانومتری، کولونوسکوپی و... است.
 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد