1399/4/1 یکشنبه
*عفونی
به دو گروه متخصص عفونی بزرگسال و متخصص عفونی اطفال تقسیم می‌شود.
در صورت بروز بیماری‌های عفونی و یا تب‌های طولانی و متناوب (بدون علت) حتماً به درمانگاه عفونی مراجعه کنید.
 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد