1399/1/26 سه‌شنبه

کلینیک واکسیناسیون

واکسن از بدو تولد تا سن 6 سالگی و زدن واکسن کزاز برای خانم های باردار از خدمات این قسمت می باشد.

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد