1399/1/26 سه‌شنبه

کلینیک ریه

اسپیرومتری ساده و دو مرحله ای(تست تنفس) بیمارانی که مشکل تنفس و احساس خستگی و آلرژی دارند.مراجعین محترم بهتر است برای سنجش تنفس از اسپیرومتری استفاده کنید.

 

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد