1399/1/26 سه‌شنبه

کلینیک شنوایی سنجی

شنوایی سنجی نوزادان از بدو تولد تا 6 ماهگی را شامل می شود.

که این بخش مجهز به دستگاه ABR برای تمام سنین و قالب گیری سمعک و ادیومتری (SRT-PTA-SDS), تمپانومتری و اگوستیک رفلکس است.


 

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد