1398/11/13 یکشنبه

برنامه  سال 99   ( بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نجمیه)

نام درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

اطفال

جعفری

عباسی

محسنی فرد

مقدسی

عباسی

گل نبی

جعفری

احمدی

ابراهیمی

گل نبی

بنی هاشمی

بهادرفر

طالبیان

فوق تخصص های اطفال

تفکری( آسم وآلرژی)

مسعوده سبزه چیان

(کلیه)

خراسانی (گوارش)

مسعوده سبزه چیان (کلیه)

نجفیان(نوزادان)

مؤمنی(قلب)

اسکویی (عفونی) تفکری( آسم وآلرژی)

خراسانی

(گوارش)

سلگی (قلب)

مرضیه سبزچیان(خون)

اسکویی (عفونی)

مؤمنی( قلب)

داخلی

اله کرم

صدر صادقی

محتشمی

حیدری

مسیبی

اله کرم

صدر صادقی

لیل آبادی

صدر صادقی

حیدری

مسیبی

اله کرم

اله کرم

محتشمی

لیل آبادی

فوق تخصص های داخلی

خنچه  ( گوارش )

شادمانفر روماتولوژی

جراحی عمومی

زند کریمی

سنگسری

متولیان

روستایی

خانی
روستایی

زند کریمی

عیداللهی

فوق تخصص های جراحی عمومی

عرفانیان

ضرغامی

عرفانیان

عباسی

سیدی

عرفانیان

عرفانیان

ارتوپدی

وزیری

ردانی پور

خدادادی

رسولی

رسولی

طباطبائی نیا

امامی

راجی

ارشادی ( یک هفته در میان)

ارژنگ

نادری

فلوشیپ های ارتوپدی

بیگلو

جراحی مغز و اعصاب

شهسوارانی

نظرپور

 

نظرپور

نظرپور

ایزدی

نظرپور

 

داخلی مغز و اعصاب

عطازاده

طب فیزیکی و توانبخشی

طاهری

طاهری

ملکی

قلب و عروق

عباسی نژاد

دیبا نژاد

عابدی

عابدی

دیبانژاد

دیبانژاد

عباسی نژاد

عباسی نژاد

زنان و زایمان

لالویی

بهمنی

کنعانی

امیری

مشفقی

کرمانی

لاری

کیکاووسی

قادری

پیرایش

ابراهیمی

لاری

بهروزی

زهدی

فضائلی

خوشدونی
اطهر
حسن خانی

کرمانی

کیکاووسی

قادری

درویش زاده

پاک نیت

پرستنده چهر

وحیدی

کنعانی

لالویی

سلخی

بهمنی

پاک نیت

زهدی

بهروزی

مشفقی

سلطانی

فلوشیپ های زنان و زایمان

وحیدی

چنگیزی

گوش و حلق و بینی

زنگنه

زنگنه

نصیری

نریمانی
مادرشاهی

مادرشاهی

مادرشاهی

مادرشاهی

نریمانی

زنگنه

چشم پزشکی

نورعلیشاهی

نوروزی

نقوی

نادی

نوروزی

نقوی

(یک هفته در میان)

اپتومتری

عادلیان

عادلیان

عادلیان

عادلیان

عادلیان

عادلیان

اورولوژی

نظری

موسوی

بیگانه

محمدی

موسوی

رضا دوست

نظری

کاظمی

نظری

محمدی

فوق تخصص  اورولوژی

صهری

صهری

روانپزشکی

بدری

یک هفته در میان

مستوفیان

خلج

عفونی

بابای اهری

بابای اهری

ایمونولوژی

نیکویی نژاد

پوست و مو و زیبایی

امیری

اعلمی

قریشی راد

فانی

اعلمی

آندوسکوپی

اله کرم

صدر صادقی

استادزاده

خنچه ( گوارش )

مغانلو

حیدری

حیدری

خراسانی

محتشمی

لیل آبادی

تست یورودینامیک و نوار مثانه

بیگانه

بیگانه

چنگیزی

رادیولوژی و سونوگرافی

مهاجری

خسروی

مهاجری

سیفی

جعفری

خسروی

سیفی

جعفری

مهاجری

خسروی

سیفی

سیفی

فیزیوتراپی

تغذیه

اله صفت

اسماعیلی

ادیومتری

ابوالحسنی

ابوالحسنی

ابوالحسنی

ابوالحسنی

ابوالحسنی

ابوالحسنی

روانشناسی

سید صالحی

سید صالحی

حسینی

سیدصالحی

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد