1398/10/24 سه‌شنبه

تمامی وسایل و ابزار آلات جراحی توسط بخش استریلیزاسیون مرکزی،استریل و عاری از هرگونه میکروبی می شوند.

تمامی کارکنان بخش قبل، حین و بعد کارکردن دستهای خود را حتما می شویند.

تمامی کارکنان بخش قبل از کارکردن،در درجه اول خود را به وسایل حفاظت فردی تجهیز می کنند.

تمامی کارکنان بخش از نظر معاینات طب کار مرتب کنترل شده و در صورت هرگونه اختلالی سریعا درمان می شوند.

کارکنان بخش درحین کار حتما از دقت و سرعت عمل بالایی برخوردارند.

نظم و انضباط از شروط اولیه کار در بخش استریلیزاسیون مرکزی است.

کارکنان بخش تماما حین کارکردن حرفه ای خود به خدمت رسانی هر چه بیشتر به بیماران محترم می اندیشند.

تمامی کارکنان هم بهداشت فردی و هم بهداشت حرفه ای خود را کنترل می کنند.

تمامی کارکنان در تمامی کارهای حرفه ای خود، دارای یک حس خود مراقبتی و خود نظارتی می باشند و به یکدیگر تذکر می دهند.

تمامی کارکنان از سلامت روحی و جسمی مطلوب برخوردارند.

تمامی دستگاه ها توسط تست مخصوص خود به صورت روزانه ویا هفتگی از لحاظ سلامتی کارکرد،کنترل می شوند.

تمامی کارهای بخش در جهت مباحث اعتباربخشی،پایش لحظه به لحظه می شوند.

تمامی سعی و تلاش کارکنان بخش استریلیزاسیون حفظ و کنترل عفونت های بیمارستانی می باشد.

آگاه سازی تمامی پرسنل بخش های درمانی و اتاق عمل از لحاظ شرایط نگهداری و استفاده بهینه از وسایل استریل شده،از وظایف ذاتی بخش می باشد.

جمع آوری تمامی مستندات مربوط به استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی جهت ارائه به موقع به افراد کارشناس و بازرس از وظایف بخش استریل می باشد.

مصرف بهینه از وسایل و تجهیزات از وظایف مهم و ضروری بخش می باشد.

بیمارمحوری و تلاش مداوم در جهت ارتقای رضایت بیماران محترم نیز از وظایف بخش می باشد.

حفظ وبهبود مستمر و کیفیت ارائه خدمات بهتر به بیماران از وظایف مهم بخش می باشد.

بخش استریلیزاسیون تمامی تلاش خود را در جهت بهبود و ارتقای کیفی و کمی در امر آموزش کارکنان می کند.

ارتقای نظام پشتیبانی ( هتلینگ ) جزء مهمی از وظایف بخش استریلیزاسیون مرکزی است.

پاسخگوی همیشگی به حفظ و کنترل عفونت های بیمارستانی، از وظایف بخش استریلیزاسیون مرکزی است.

بخش استریلیزاسیون احترام به حقوق بیماران را بر اساس (منشور حقوق بیمار) از وظایف خود می داند.

بخش استریلیزاسیون مرکزی آمادگی همه جانبه درتمامی وضعیت های بحرانی را جزئی از وظایف خود می داند.

موقعیت مکانی: زیرزمین  ساختمان اصلی

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد