1398/10/23 دوشنبه

*واحد مدارک پزشکی بیمارستان نجمیه از ساعت 7:30 الی13:30 به جز ایام تعطیل  پاسخگوی مراجعین می باشد.

*در صورت نیاز به مدارک از پرونده بالینی، همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی الزامی است.

*مدارک پزشکی بیمار فقط به خود بیمار یا وابستگان درجه یک بیمار ارائه می گردد. (با در دست داشتن کارت شناسایی)

*در صورت درخواست مدارک جهت ارائه به سازمان یا ارگان یا مراجع قانونی، همراه داشتن نامه استعلام از آن سازمان الزامی است.
 

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد