1398/10/23 دوشنبه

تلفن های بیمارستان: 61461-021                  تلفن نوبت دهی درمانگاه:  61462222 021- 

صندوق صوتی :  61462030021-

ارتباط مستقیم با مسئولین بیمارستان به صورت پیامک

ریاست بیمارستان: 09100910789   

 مدیر بیمارستان: 09100910788                                                                                                    

 مدیریت پرستاری و مامایی: 0910910790

واحد تکریم: 61462035

لازم به ذکر  است شماره تلفن های ذکر شده به صورت 24 ساعته پاسخگوی مراجعین محترم می باشد.

آدرس پستی: تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ بیمارستان نجمیه

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد