1398/10/23 دوشنبه
 
نام سازمان قرارداد سرپایی قرارداد بستری معرفی نامه آنلاین
15 خرداد بر اساس شرح معرفی نامه بر اساس شرح معرفی نامه دارد
شهرداری بر اساس شرح معرفی نامه بر اساس شرح معرفی نامه
تجارت نو بر اساس شرح معرفی نامه دارد
صدا و سیما بر اساس شرح معرفی نامه بر اساس شرح معرفی نامه
سینا - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
دانا - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
ایران - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
البرز - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
سامان - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
کارآفرین - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
آتیه سازان حافظ - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
آسیا - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
ما - بر اساس شرح معرفی نامه
ملت - بر اساس شرح معرفی نامه
پارسیان - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
رازی - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
معلم - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
SOS - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
کوثر - بر اساس شرح معرفی نامه دارد
میهن - بر اساس شرح معرفی نامه
سرمد - بر اساس شرح معرفی نامه
آرمان - بر اساس شرح معرفی نامه
وزارت بهداشت و درمان - بر اساس شرح معرفی نامه
نهاد ریاست جمهوری - بر اساس شرح معرفی نامه
نوین - بر اساس شرح معرفی نامه
نیروی مسلح طبق تعرفه رایگان دارد

       لطفاً برای اطمینان از وضعیت بیمه خود، با واحد بیمه تماس بگیرید.

             021-61462340
 

 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد