1399/3/31 شنبه
طب فیزیکی:
طب فیزیکی، به بررسی و گرفتن نوار عصب و عضله، درمان ناهنجاری‌ها و مشکلات اسکلتی با ارائه ورزش‌های درمانی و دارویی میپردازد.
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد