1399/3/31 شنبه

ارتوپدی:

درمان انواع شکستگی‌های استخوانی، درمان انواع در رفتگی‌ها، انجام تزریق مفصل، انجام جراحی تعویض مفصل، شناسایی و درمان ضایعات استخوانی را شامل می‌شود.


 

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد