1399/4/1 یکشنبه
*مشاوره تغذیه:
شامل ارائه مشاوره‌های تخصصی جهت ایجاد روش‌های سالم تغذیه در دوران پیش از بارداری، بارداری، شیردهی می‌باشد وبرای تمامی افراد جامعه نیز انجام می‌شود.


1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد