1399/2/3 چهارشنبه

" میومکتومی "

میومکتومی شامل جراحی خارج کردن فیبروم های موجود در رحم ( بدون نیاز به خارج کردن خود رحم)است. این عمل با توجه به موقعیت و اندازه‌ فیبروم ‌ها در بیماران متفاوت است. گاهی اوقات برداشتن همه‌ فیبروم ‌ها امکان‌پذیر نیست و ممکن است بعد از انجام عمل، فیبرومهای جدیدی ظاهر شوند.

جراحی میومکتومی در زنانی که می‌خواهند باروری‌شان را حفظ کنند، تنها عمل جراحی مورد قبول برای درمان فیبروم است. در صورت انجام عمل میومکتومی، با توجه به گزارش شرح عمل بیمار، در صورتی که فیبروم سطحی بوده باشد، امکان زایمان طبیعی وجود دارد در غیر این ‌صورت در حاملگی بعدی باید سزارین شود.

همچنین برخی از فیبرومها را می‌توان با روش لاپاراسکوپی خارج کرد. لاپاراسکوپی، عملی است که با کم تهاجمی‌ترین تکنیک‌ها و استفاده از ابزار تلسکوپی، برای دیدن داخل شکم و رحم انجام می‌گیرد و می توان با این روش، فیبرم را خارج کرد.

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد