1399/2/3 چهارشنبه

" هیسترکتومی "

هیسترکتومی یک عمل جراحی برای خارج کردن رحم است که با انجام این عمل از بارداری در آینده، علائم خونریزی و فشار ناشی از فیبروئید جلوگیری می‌شود. هیسترکتومی به دو روش انجام می شود:

  • هیسترکتومی کامل

 شامل برداشتن کل رحم ازجمله سرویکس یا دهانه‌ رحم (قسمت پایینی رحم) می‌باشد.

  • هیسترکتومی ناکامل

شامل برداشتن بخش بالایی رحم می‌باشد و بخش پایینی رحم که شامل سرویکس یا دهانه‌ رحم است، برداشته نمی‌شود. این نوع جراحی برای زنانی که سابقه‌ پاپ اسمیر غیرعادی یا درد لگن دارند مناسب نیست. بیش از ۵ تا ۱۰ درصد از زنان ممکن است بعد از این عمل جراحی، حداکثر تا یک ماه در برخی مواقع خونریزی مختصری داشته باشند که این امری طبیعی می‌باشد.1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد