1398/11/9 چهارشنبه

مراحل آزمایش تحمل گلوکز (GTT) سه ساعته

  1. بیمار می بایست بعد از ناشتای شبانه، ساعت 8 صبح (حداکثر تا ساعت 9 صبح) ، به آزمایشگاه مراجعه کند.
  2. ابتدا یک نمونه خون ناشتا از بیمار گرفته می شود سپس یک محلول حاوی 75 گرم گلوکز در حدود 200 میلی لیتر آب به بیمار داده می شود تا ظرف حداکثر 5 دقیقه به طور کامل بنوشد. برای بهتر شدن طعم این محلول، می توان مقداری آبلیمو به آن اضافه کرد.
  3. بعد از یک الی دو ساعت از شروع صرف محلول گلوکز گرفته می شود.
  4. حین انجام آزمایش بیمار باید از استرس، فعالیت زیاد، مصرف چای و قهوه و همچنین استعمال دخانیات پرهیز کند.
  5. در زمان مراجعه به نمونه گیری لازم است برای زدن مهر نمونه گیری، برگه پذیرش به نمونه گیر تحویل داده شود.
 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد