1398/11/9 چهارشنبه

آزمایش چالش گلوکز (GCT)یک ساعته

  1. این آزمایش بر روی خانم های باردار در هفته 24 تا 28 بارداری با درخواست پزشک انجام می شود.
  2. رژیم غذایی و صرف غذا مهم نبوده و به همین دلیل بیمار می تواند در حالت غیر ناشتا تا ساعت 10 صبح به آزمایشگاه مراجعه کند.
  3. به بیمار محلول حاوی 50 گرم گلوکز در حدود 200 میلی لیتر آب داده می شود تا ظرف حداکثر 5 دقیقه به طور کامل بنوشد. برای بهتر شدن طعم این محلول، می توان مقداری آبلیمو به آن اضافه کرد.
  4. درست یک ساعت بعد از شروع صرف محلول گلوکز، نمونه خون برای تعیین میزان گلوکز خون گرفته می شود.


 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد