1398/11/9 چهارشنبه

قند خون ناشتا (FBS)

  1. آزمایش FBSنیاز به ناشتای 12 ساعته دارد. برای این منظور لازم است بیمار ساعت 8 شب قبل غذای معمولی خود را صرف نموده و صبح روز بعد برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه کند.
  2. طی مدت ناشتایی لازم است از خوردن و آشامیدن مواد انرژی زا و محرک نظیر چای و قهوه و همچنین از فعالیت بدنی زیاد پرهیز شود. نوشیدن آب برای رفع تشنگی مانعی ندارد.

آزمایش های قند 2 ساعت بعد از صبحانه

  1. لازم است بیمار طبق دستور پزشک، رژیم غذایی خود را حفظ نموده و داروهای تجویزی را مصرف کند.

  1. برای انجام آزمایش قند ناشتا، بیمار بعد از ناشتای شبانه 12 ساعته حداکثر تا ساعت 9 به آزمایشگاه مراجعه نموده و ابتدا این آزمایش را انجام می دهد. ( در صورتی که آزمایش قند ناشتا جزء درخواست پزشک نباشد، این مرحله حذف می گردد)

  1. بیمار صبحانه معمو ل خود را میل کرده و دقیقاً 2 ساعت بعد از شروع صرف صبحانه ( خوردن اولین لقمه ) دوباره به بخش نمونه گیری مراجعه می کند.

  1. بیمار باید به گونه ای زمان را تنظیم کند که برای نمونه گیری خون 2 ساعت بعد از صبحانه حداکثر تا ساعت 11:30 به نمونه گیری آزمایشگاه مراجعه کند.

  1. برای کاهش زمان رفت و آمد و همچنین اجتناب از فعالیت زیاد، بیمار می تواند صبحانه خود را در آزمایشگاه میل کند.

  1. بعد از صرف صبحانه تا زمان خونگیری 2 ساعت، مصرف آب برای رفع تشنگی مانعی ندارد ولی باید از مصرف نوشیدنی های مغذی یا محرک نظیر آب میوه، چای یا قهوه، استعمال دخانیات و فعالیت زیاد پرهیز شود.

  1. در زمان مراجعه به نمونه گیری لازم است برای زدن مهر نمونه گیری، برگه پذیرش به نمونه گیر تحویل داده شود.
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد