1399/2/3 چهارشنبه

" کورتاژ تشخیصی "

کورتاژ تشخیصی در موارد خونریزی‌ های غیر طبیعی رحمی و اختلال عملکرد هورمونی صورت می‌ گیرد. در این روش، جراح متخصص زنان در اتاق عمل و تحت بیهوشی عمومی از لایه داخلی رحم تکه‌ای برداشته و نمونه را به آزمایشگاه ارسال می کند. در مواردی که خونریزی‌‌های غیر طبیعی، اختلال در عملکرد هورمونی ایجاد کند، ابتدا درمان طبی با استفاده از داروهای هورمونی صورت میگیرد و در صورت عدم پاسخ به دارو یا رد شرایط پاتولوژیک،جراح زنان کورتاژ تشخیصی را توصیه می کند.

نکته:

عوامل مختلفی در ایجاد خونریزی غیر طبیعی رحم دخالت دارند که در زیربه آنها اشاره شده است:

  • *سقط جنین
  • *نبودِ تعادل هورمونی
  • *پولیپ‌های آندومتر
  • *فیبروم‌های رحمی
  • *تومورهای بدخیم رحمی
  • *هیپر پلازی آندومتر (رشد بیش ازحد لایه داخلی رحم)
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد