1399/2/3 چهارشنبه

" تعویض خون "

در تعویض خون 2 حجمی، کل خون نوزاد به اندازه 2 برابر حجمش از خونی که با مادر کراس‌مچ شده، تعویض می‌گردد. در این روش از راه ورید نافی به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد، 170 میلی‌لیتر از خون کراس‌مچ شده با مادر و نوزاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 در زمان انجام تعویض خون نباید فوتوتراپی را قطع کرد و همچنین نباید به صورت روتین کلسیم وریدی داده شود مگر اینکه کلسیم به‌صورت جداگانه چک شده و پایین باشد. این روش در اتاق عمل در شرایط استریل انجام می شود و از طریق کتتر ورید نافی برای نوزاد، خون وارد و خارج می شود.
 

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد