[Part_Header]

تعداد برنامه

نوع برنامه

عنوان برنامه

تعداد برنامه

نوع برنامه

عنوان برنامه

2

کنفرانس

محلول های ضدعفونی کنندها

3

کارگاه

احیای پایه و پیشرفته

2

کارگاه

همو دینامیک

3

کارگاه

احیای پیشرفته

4

کارگاه

اطفای حریق

3

کارگاه

احیای اطفال

1

دوره

زایمان فیزیولوزیک

3

کارگاه

احیای نوزادان

2

کارگاه

اختلالات  الکترولیتی

3

کارگاه

تفسیر الکتروکاردیوگرام

4

کنفرانس

مدیریت استرس

3

کارگاه

تفسیر گازهای خونی

1

دروه

اورزانس های مامایی

3

کنفرانس

کنترل عفونت های بیمارستانی

3

کنفرانس

ثبت گزارش پرستاری

6

کنفرانس

عفونت های بیمارستانی و راههای  پیشگیری و بهداشت دست

2

کنفرانس

عوارض دارویی

3

دوره

اورژانس های پرستاری

2

کارگاه

نگهداری پیش گیرانه و مدیریت تجهیزات پزشکی

3

کنفرانس

مدیریت بحران

2

کنفرانس

دسته بندی داروها

1

دوره

ای. سی. یو

2

کارگاه

مدیریت نگهداشت دستگاهها

3

کنفرانس

ایمنی بیمار

3

کنفرانس

پیشگیری از خطاهای دارویی

3

کنفرانس

تریاژ

3

کنفرانس

مداخلا ت دارویی

2

کنفرانس

سردرد های ناشی ازبیهوشی اسپینال

3

کنفرانس

آموزش داروها وتجهیزات

3

کنفرانس

ایمنی و سلامت شغلی

1

کنفرانس

مستند سازی پرونده ها

2

کارگاه

اموزش دستگاهای ونتیلاتور

2

کنفرانس

اشنایی با اختصارات پزشکی و اصطلاحات

3

کنفرانس

مدیریت درد

3

کارگاه

نسخه نویسی

3

کارگاه

محاسبات دارویی

114

تعداد کل برنامه

3

کنفرانس

همو ویزیلانس

64

تعداد کنفرانس

1

دوره

سه روزه مدیریت پرستاری

45

تعداد کارگاه

3

کنفرانس

یورو دینامیک

5

تعداد دوره ها

3

کنفرانس

بیماریهای تنفسی و مراقبت مربوطه

دوره زایمان فیزیولوزیک - 1

3

کارگاه

لاپاراسکپی و هیستروسکپی

دوره اورژانس های مامایی-2

2

کنفرانس

کنترل عفونت در ان .ای . سی .یو

دوره اورزانس های پرستاری-3

3

کنفرانس

روشهای نوین اموز ش به بیمار

دوره ای سی  یو-4

2

کنفرانس

کد گذاری وآمار

دوره مدیریت پرستاری -5

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما