[Part_Header]

يــوروديناميـك:

آزمايشي است كه شيوه  نگهداري  ادرار توسط مثانه و دفع آن از مثانه را بررسي مي كند. همچنين كارايي عضلات اسفنكترومثانه ومشكلاتي نظيربي اختياري ادرار ،تكرر ادرار و اضطرار ادرار را مي توان با اين تست مورد بررسي قرا ر داد. درواقع هرنوع روش تشخيصي كه مشكلات مثانه را نشان دهد تست يوروديناميك گفته مي شود.اين تست مجموعه اي از تست هاي مختلف (يوروفلومتري، اندازه گيري باقيمانده ادرار،سيستو متري، نوار عضله ) مي باشد  كه انجام آن به مشكلات بيمار بستگي دارد. بيشترتست هاي ديناميكي ادرار روي توانايي هاي مثانه در تخليه مداوم وكامل ادرار متمركز است وهمچنين اين تست انقباضات غيرطبيعي مثانه را كه موجب بي اختياري مي شود نشان مي دهـد. به كمــك اينتست ها هرگونه مشكل بيماردر ادراركردن ،  فشار مثانه درزمان  احتباس ادرار ، قطع و وصل جريان ادرار ، ميزان باقي مانده ادرار مورد بررسي قرار داد.

 

يـوروفلومتــري:

تست يوروديناميك با يوروفلومتري شروع مي شود . اين روش بطور اتوماتيك مقدار و سرعت جريان ادرار را    اندازه گيري مي كند. از بيمار خواسته مي شود در دستشويي كه داراي ظرف جمع آوري مدرج است ادرار كند . سپس دستگاه يوروفلومتر نموداري را رسم مي كند كه تغييرات سرعت جريان ادرار را ثانيه به ثانيه نشان مي دهد . اين نمودار همچنين حداكثر سرعت جريان ادرار و مدت زماني را كه طول مي كشد تا به نقطه اوج خود برسد  نشـان      مي دهد . زماني كه عضلات مثانه ضعيف باشد يا انسداد درمسيرجريان ادرار وجود داشته باشد اين تست غيرطبيعي مي گردد .

آمادگي جهت يوروفلومتــري:

اين آزمون به ميزان دفع ادرار بستگي دارد. به همين دليل لازم است كه مثانه هنگام مراجعه حتماً پر  باشد . اما لزومي به پري بيش از حد مثانه نمي باشد

آمادگـي بيمار  براي انجام تست يوروديناميك :

* در خواست كتبي پزشك را به همراه داشته باشيد و از مركز مربوطه وقت نوار مثانه بگيريد. 

* در زمان انجام نوار مثانه كشت ادرار  بايد منفي باشد. اگركشت ادرارمثبت بود يا شك به عفونت داشتيد 48 ساعت قبل به مركز مربوطه اطلاع دهيد .

* در صورت ابتلا به  سرماخوردگي ، تب و اسهال اطلاع دهيد.

* 48 ساعت قبل از انجام نوار مثانه با نظر پزشك براي ادامه مصرف يا قطع داروهاي مثانه مشورت كنيد.

* شـب قبل شام سبك يا سوپ بخوريد و از خوردن نوشابه هاي گاز دار و يا شير خوداري كنيد.  

* خانمها در زمان عادت ماهيانه از مراجعه براي انجام نوار مثانه خوداري كنند.

جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر بیگانه

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر بیگانه

عصر

پنج شنبه

صبح

دکتر چنگیزی

عصر


 

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

ساختار

لینک های مرتبط

دسترسی سریع

تماس با ما

© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد