[Part_Header]

  • قبل از تماس دقیقا از نوع سونوگرافی خود مطلع باشید تا بتوانید با ذکر جزئیات نسخه، نوع سونوگرافی را اعلام نمائید.
  • تماس تلفنی با شماره های 61462014    61462015     61462320
  • در صورتیکه که در رزرو تلفنی مشکل دارید میتوانید حضوری وقت بگیرید.
  • در صورتیکه به هر دلیلی از انجام تصویربرداری خود منصرف شده اید حتما تلفنی به مرکز اطلاع دهید
  •  نوبت شما همان نوبت پذیرش است نه ساعت انجام سونوگرافی. لذا امکان دارد با توجه به شرایط دیگر بیماران (اورژانسی و غیره) جهت انجام سونوگرافی منتظر بمانید.

نوع تصویربرداری

نوع وقت دهی

ساعت پذیرش و وقت دهی

سونوگرافی های ساده و تخصصی

تلفنی حضوری

همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 الی 18:30

رادیوگرافی های ساده

بدون وقت قبلی

شبانه روزی

رایوگرافی های رنگی

تلفنی حضوری

همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 الی 18:30

OPG              

بدون وقت قبلی

همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 الی 19

تراکم استخوان    

بدون وقت قبلی

همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 الی 18:30

ماموگرافی         

بدون وقت قبلی

همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 الی 18:30

سی تی اسکن بدون تزریق

بدون وقت قبلی

شبانه روزی

سی تی اسکن با تزریق

تلفنی حضوری

همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 الی 18:30

اینترونشن (رادیولوژی مداخله ای)

تلفنی حضوری

همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 الی 18:30

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

ساختار

لینک های مرتبط

خدمات فناوری

تماس با ما

© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد