وبینار ترِیاژ
وبینار ترِیاژ
تریاژ برای پرستاران و ماماها دانلود اسلاید وبینار
 
امتیاز دهی
 
 
احمد
0
0
1402/4/24 10:23:51
عالي
مژگان قالیان پور
0
0
1402/4/24 11:00:37
خوب
بشری
0
0
1402/4/24 11:13:37
عالی
ندا
0
0
1402/4/24 12:28:39
عالی
Vahid Ghalee
0
0
1402/4/24 12:42:56
عالی
زهرا رستم پی
0
0
1402/4/24 13:26:33
خوب بود
سولمازپیرزاده
0
0
1402/4/25 05:57:40
عالی